Elektroniczny obieg dokumentów

Elektroniczny obieg dokumentów
Zastąp papier

W dzisiejszych czasach rezygnacja z papieru i zastąpienie wszelkiego rodzaju dokumentów elektronicznymi plikami stanowi coraz chętniej wykorzystywane rozwiązanie. Dzięki temu można bowiem nie tylko zyskać dodatkową przestrzeń do zagospodarowania (wcześniej zajmowaną przez stos segregatorów i teczek), ale przede wszystkim znacznie ułatwić i przyspieszyć obieg dokumentów pomiędzy pracownikami danego urzędu czy firmy.

Schemat obiegu dokumentów

Korzyści wynikające ze stosowania elektronicznego obiegu dokumentów

Elektroniczny obieg dokumentów w urzędzie, firmie czy jakimkolwiek innym miejscu to nie tylko rezygnacja z papieru, ale także zespół wielu funkcjonalności, takich, jak:

 • dekretacja dokumentów,
 • zatwierdzanie płatności,
 • sprawdzanie zgodności z umową,
 • przekazywanie faktur do programu księgowego,
 • zapewnienie pracy zdalnej,
 • terminowa reakcja na wezwania,
 • panowanie nad danymi osobowymi,
 • opisywanie faktur otrzymanych pocztą elektroniczną.

Elektroniczny obieg dokumentów w firmie czy też urzędzie to także funkcjonalności dodatkowe:

 • elektroniczne kopie dokumentów wraz z ich konspektami,
 • terminowe (elektroniczne) zatwierdzanie dokumentów,
 • możliwość zaprogramowania specyficznego i indywidualnego workflow,
 • zastosowanie OCR dla firm.
Widok panelu obiegu dokumentów

Dlaczego deweloperzy i firmy budowlane mogą skorzystać na wprowadzeniu elektronicznego obiegu dokumentów?

Elektroniczny obieg dokumentów dla dewelopera budowlanego i firmy budowlanej to następujące funkcjonalności:

 • dekretacja i przydzielanie kosztów bezpośrednio do harmonogramu rzeczowo finansowego lub budżetu (dzięki czemu niwelujemy interwał czasowy związany z księgowaniem),
 • w trakcie opisywania lub dekretacji dokumentów automatyczne sprawdzanie stopnia wykonania umowy z kontrahentem,
 • dodawanie i zatwierdzanie umów z kontrahentami,
 • zatwierdzanie płatności,
 • system alertowania dat z umów z kontrahentami.

Zapytaj o indywidualna wycenę Elektronicznego Obiegu Dokumentów

Korzystając z usług THTG, nasi klienci zyskują jednak znacznie więcej benefitów wynikających ze stosowania elektronicznego obiegu dokumentów, co stanowi główny powód, dla którego decydują się nawiązać z nami współpracę.