Subtiliter

Subtiliter
Moduły sztucznej inteligencji

Subtiliter to autorskie narzędzie, całkowicie wyprodukowane i zaprojektowane przez THTG, z wbudowanymi modułami sztucznej inteligencji pozwalającymi na automatyzację sprzedaży. System prowadzi sprzedawcę przez proces obsługi leadów sprzedażowych, nie pozwalając na ich stygnięcie oraz rekomendując i podpowiadając następne działania.

Subtiliter w logistyce

Sztuczna inteligencja w logistyce, medycynie i sektorze finansowym – główne korzyści

Sztuczna inteligencja w logistyce, podobnie jak w wielu innych dziedzinach przemysłu, polega na tworzeniu oprogramowania komputerowego i innych narzędzi, z których korzystanie pozwala pracownikom danego przedsiębiorstwa zajmować się innymi czynnościami. Wszędzie tam, gdzie możliwe jest zastąpienie ich opracowanym przez nas Subtiliterem, warto zdecydować się na ten krok również ze względu na zmniejszenie ryzyka popełnienia błędu podczas obsługiwania klientów.

Sztuczna inteligencja w medycynie i robotyzacja w sektorze finansowym sprawdzą się doskonale, ponieważ nie podlegają żadnym emocjom, w związku z czym działają niezawodnie i maksymalnie efektywnie niezależnie od warunków zastosowania.

Zastosowanie uczenia maszynowego

Sztuczna inteligencja sposobem na wyprzedzenie konkurencji

Automatyzacja sprzedaży i sztuczna inteligencja w biznesie pozwalają na skracanie oraz zastępowanie wielu powielających się procesów w firmie, a także automatyzację czynności czy też przepływu informacji. Są to główne powody, dla których sztuczna inteligencja w marketingu odgrywa coraz większą rolę, zachęcając kolejne firmy do nawiązania współpracy z THTG.

Tworząc Subtiliter, zastosowaliśmy rozwiązania przydatne w procesach finansowych, gdzie sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe pozwalają na doskonałe wykrywanie utraty finansowej oraz badanie odchyleń. Sztuczna inteligencja i jej zastosowanie daje firmie przewagę nad konkurencją, gwarantuje znaczne oszczędności finansowe oraz kadrowe. Należy przy tym pamiętać, że zaleta ta dotyczy funkcjonowania firm funkcjonujących w różnych obszarach przemysłu.

Jak działa Subtiliter

Przepływ danych w Subtiliterze

Automatyzacja procesów sprzedaży

Typowy sprzedawca poświęca ponad 70% czasu pracy na wykonywanie rutynowych czynności, a w wyniku tego tylko niecałe 30% na właściwą sprzedaż, wyszukiwanie i pozyskiwanie klienta. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie narzędzi wspomaganych przez sztuczną inteligencję. Zastosowana w dziale sprzedaży podpowiada codzienne czynności, nie pozwala zapomnieć o obsłudze klienta, analizuje jak sprzedają najlepsi i dlaczego nie sprzedają ci mniej doświadczeni. Pomaga dobierać optymalne rozwiązanie pozwalające na doprowadzenie do transakcji. Dodatkowo analizuje treści w całym systemie, proponując produkty lub sposób działania.

Minimalizując rutynowe zdania, zwiększa czas, który można poświęcić na sprzedaż

Analizuje sukcesy i porażki dzięki czemu uczy się dobierać optymalną ścieżkę dotarcia do sukcesu (podpisania umowy) i proponuje sprzedawcy konkretne rozwiązania.

Wskazuje nasze lepsze i gorsze strony. Proponuje zastosowanie najlepszych praktyk.

Nie pozwala na zamrożenie leada. System nadzoruje i proponuję codzienną pulę klientów, których należy obsługiwać.

Analizując wszystkie treści systemu, pozwala na konfigurację reguł typu „dobieraj dodatkowe produkty”, „dobieraj według zainteresowania” itp.

Planowanie inwestycji

W dziale realizacji inwestycji wykrywa zagrożenia zanim nastąpią, prowadzi analizę stanu realizacji inwestycji i wykrywa miejsca, których wadliwy stan może spowodować spowolnienie w realizacji przedsięwzięcia.

Analizuje wpływ czynników zewnętrznych typu: dostawcy, rynek pracy, pogoda, jakość materiałów, koszt pieniądza czy też ogólna sytuacja rynkowa.

Wspomaga planowanie. Analizuje stan obecny podpowiadając jakie zadania powinny zostać wykonane w najbliższym czasie.

Wykrywa zagrożenia zanim one nastąpią.

Nie ma ograniczenia co do ilości danych — analiza np 100 procesów na jednej inwestycji lub po prostu 100 inwestycji nie stanowi problemu.

Wykrywanie i analiza tekstu

W naszym autorskim systemie elektronicznego obiegu dokumentów zastosowaliśmy system wykrycia i odczytania odpowiedniego tekstu co w sposób istotny ma wpływ na szybkość wprowadzania dokumentu do obiegu. Ma to istotny wpływ na kontrolę dokumentacji w firmie.

Wprowadza automatycznie nadawcę dokumentu.

Automatycznie dobiera odpowiedni workflow do dokumentów dzieląc je na kategorie.

Automatycznie nadaje dokumentom odpowiednie uprawnienia dostępu (np. zastrzegając lub szyfrując).

Automatycznie wysyła dokument do odpowiedniej osoby.

Po wykryciu zdefiniowanych słów kluczowych zawiadamia odpowiednie jednostki w firmie.

Analiza ruchu ludzi i pojazdow

Kompletny system do analizy ruchu ludzi i pojazdów, jako zestaw przenośny lub stały. System działa także na zasadzie analizy dostarczonego materiału filmowego o odpowiedniej rozdzielczości.

Wykonuje bardzo dokładną analizę ruchu.

Zapewnia wysoką mobilność i uniwersalność w użyciu.

W jednej z odmian nie wymaga własnego sprzętu.

Edward Wspomaganie działania działu sprzedaży

Edward to system połączony z aplikacją mobilną, która umożliwia wykonanie notatki głosowej i jej automatyczną zamianę na tekst. Aplikacja przekazuje przekonwertowane notatki bezpośrednio do CRM.

Zwiększa o ponad 30% liczbę notatek wykonywanych przez sprzedawców.

Automatycznie rozpoznaje w mowie słowa typu spotkanie, data, godzina, oferta i zapisuje odpowiednie pozycje w kalendarzu.

Czuwa nad nie zrealizowanymi połączeniami i planami oraz nadzoruje przebieg spotkań.

Pozwala na zdefiniowanie własnych komend głosowych.