Automatyzacja procesów w firmie

Automatyzacja procesów w firmie

Automatyzacja procesów w firmie to nie tylko wykonywanie czynności przez oprogramowanie mające na celu wyręczanie pracownika, ale także przyspieszanie procesów biznesowych i skracanie procedur wraz z optymalizacją czasu pracy. To przede wszystkim sposób na zyskanie pewności, że poszczególne zadania zostaną wykonane tak, jak sobie tego życzymy. Wiemy doskonale, że czynnik ludzki bywa w pewnych sytuacjach – zwłaszcza stresowych – zawodny, czego nie można powiedzieć o oprogramowaniu. Skracanie procesów biznesowych to jedna z wielu korzyści związanych z dokonywaniem automatyzacji poszczególnych procesów w firmie.

Automatyzacja w zarządzaniu danymi

Zarządzanie zbiorami danych – jak usprawnić ten proces?

Analiza przedwdrożeniowa w firmach często wykazuje występowanie wielu powtarzających się czynności wykonywanych przez różne osoby w różnych działach. Na przykład bardzo często zarządzanie zbiorami danych polega na wpisywaniu danych tego samego klienta, gdzie można byłoby zastosować jedną kartę. Nie stosuje się automatyzacji generowania umów, ofert, protokołów itp. Często wiele działów przygotowuje te same raporty, nie wiedząc o swej wzajemnej pracy. Takie działanie jest mało efektywne, a w obecnych czasach zbyt długie stanie w miejscu sprawia, że inne firmy mogą nas bardzo łatwo wyprzedzić. Dystans w walce o kolejnych klientów pozwala jednak skrócić zarządzanie bazami danych przez dostosowane do tego oprogramowanie.

Uczenie maszynowe

Uczenie maszynowe, czyli zdolność do zapamiętywania przez maszyny określonych wzorców i zachowań

Rozwiązaniem wyżej wspomnianych problemów jest zastosowanie platformy THTG, gdzie procesy spięte są w jedno oprogramowanie scalające wszystkie działy i moduły. Uczenie maszynowe w bazach danych sprawia, że generują się one w czasie teraźniejszym z możliwością alertowania zdarzeń i zagrożeń. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, z którego korzystanie nie wiąże się z ponoszeniem dużych kosztów, gwarantując jednocześnie uzyskanie wymiernych efektów. Uczenie maszynowe w biznesie przybliża nas coraz bardziej do momentu uzyskania możliwości niemal całkowitego zastąpienia człowieka w pewnych sytuacjach przez maszyny, do czego przyczynia się ich zdolność do zapamiętywania określonych wzorców i zachowań, z którymi zetknęły się w przeszłości. Nie jest to jednak niczym złym, lecz oznaką rozwoju otaczającego nas świata oraz technologii.

Zapytaj o indywidualna wycenę Automatyzacji

Automatyzacja procesów w firmie

Automatyzacja procesów w firmie

Automatyzacja procesów w firmie to nie tylko wykonywanie czynności przez oprogramowanie mające na celu wyręczanie pracownika, ale także przyspieszanie procesów biznesowych i skracanie procedur wraz z optymalizacją czasu pracy. To przede wszystkim sposób na zyskanie pewności, że poszczególne zadania zostaną wykonane tak, jak sobie tego życzymy. Wiemy doskonale, że czynnik ludzki bywa w pewnych sytuacjach – zwłaszcza stresowych – zawodny, czego nie można powiedzieć o oprogramowaniu. Skracanie procesów biznesowych to jedna z wielu korzyści związanych z dokonywaniem automatyzacji poszczególnych procesów w firmie.

Automatyzacja w zarządzaniu danymi

Zarządzanie zbiorami danych – jak usprawnić ten proces?

Analiza przedwdrożeniowa w firmach często wykazuje występowanie wielu powtarzających się czynności wykonywanych przez różne osoby w różnych działach. Na przykład bardzo często zarządzanie zbiorami danych polega na wpisywaniu danych tego samego klienta, gdzie można byłoby zastosować jedną kartę. Nie stosuje się automatyzacji generowania umów, ofert, protokołów itp. Często wiele działów przygotowuje te same raporty, nie wiedząc o swej wzajemnej pracy. Takie działanie jest mało efektywne, a w obecnych czasach zbyt długie stanie w miejscu sprawia, że inne firmy mogą nas bardzo łatwo wyprzedzić. Dystans w walce o kolejnych klientów pozwala jednak skrócić zarządzanie bazami danych przez dostosowane do tego oprogramowanie.

Uczenie maszynowe

Uczenie maszynowe, czyli zdolność do zapamiętywania przez maszyny określonych wzorców i zachowań

Rozwiązaniem wyżej wspomnianych problemów jest zastosowanie platformy THTG, gdzie procesy spięte są w jedno oprogramowanie scalające wszystkie działy i moduły. Uczenie maszynowe w bazach danych sprawia, że generują się one w czasie teraźniejszym z możliwością alertowania zdarzeń i zagrożeń. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, z którego korzystanie nie wiąże się z ponoszeniem dużych kosztów, gwarantując jednocześnie uzyskanie wymiernych efektów. Uczenie maszynowe w biznesie przybliża nas coraz bardziej do momentu uzyskania możliwości niemal całkowitego zastąpienia człowieka w pewnych sytuacjach przez maszyny, do czego przyczynia się ich zdolność do zapamiętywania określonych wzorców i zachowań, z którymi zetknęły się w przeszłości. Nie jest to jednak niczym złym, lecz oznaką rozwoju otaczającego nas świata oraz technologii.

Zapytaj o indywidualna wycenę Automatyzacji