Technologia

 
Autorski system importujący i integrujący dane z różnych źródeł.

Subtiliter z analizą predykcyjną i preskryptywną

Autonomic Sales jako ustalenie teraźniejszości oraz tendencji (w świetle przeszłości)