Moduł Reklamacje i gwarancja

Nadzór i przyjmowanie reklamacji. Zarzadzanie w okresie gwarancyjnym.

  • Moduł nadzorujący przyjęcie reklamacji.
  • Nadzór nad procesem usunięcia reklamacji.
  • System oceny zasadności reklamacji.