Moduł Bilans

Bilans, rachunek zysków i strat, wynik, przepływ pieniądza, taktyka płatności, realizacja i planowanie budżetu.