Data Center

Image
  • Przez okres udzielonej Licencji Usługodawca zobowiązuje się udostępnić Klientowi dodatkową przestrzeń dyskową na odrębnym serwerze zsynchronizowanym w czasie rzeczywistym z serwerem głównym, która jest wykorzystywana do gromadzenia i przechowywania kopii baz danych wprowadzanych przez Klienta do Systemu w wielkości do 2 GB (tzw. serwer lustrzany). Po przekroczeniu tej ilości przestrzeni Klient zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia za każdy 1 przekroczony GB zajętej przestrzeni dyskowej.
  • W przypadku wystąpienia awarii serwera nastąpi automatyczne przełączenie na serwer lustrzany.
  • Usługodawca wykonuje godzinną, dobową i miesięczną kopię bazy danych znajdujących się w przestrzeni dyskowej i przechowuje ją w przestrzeni serwera lustrzanego.
  • Kopia dobowa jest wykonywana na koniec danego dnia pomiędzy godziną 23:00 a 24:00.
  • Kopia miesięczna jest wykonywana w ostatnim dniu danego miesiąca kalendarzowego.

Zarządzaj Wirtualnym Data Center

Zasoby w postaci mocy obliczeniowej, pamięci operacyjnej i dyskowej przydzielasz wirtualnym maszynom w sposób dowolny i zależny tylko od Twoich aktualnych potrzeb. Utwórz jedną potężną maszynę lub podziel zasoby w równym stopniu pomiędzy kilkoma serwerami.

Zarządzaj siecią wirtualną
 

Chcąc uruchomić skomplikowaną strukturę sprzętową do zastosowań sieciowych, wdrożenie niezbędnego sprzętu będzie wymagało czasu i środków finansowych. W przypadku AnyTime Cloud zbudowanie wirtualnej, nawet wielopoziomowej topologii sieci, zajmie kilka minut.

Zarządzaj uprawnieniami
 

Miej pełną kontrolę nad uprawnieniami Twoich pracowników i klientów do poszczególnych komponentów Twojego Wirtualnego Data Center: vApp’ów, maszyn i elementów infrastruktury sieciowej.

Wydajność serwerów wirtualnych

Zapewniają hosty fizyczne Dell PowerEdge M620 z 12 rdzeniowymi procesorami Intel Xeon E5-2697 v2 2,7 GHz, wyposażone w 256 GB pamięci operacyjnej każdy.

Wydajność i niezawodność przestrzeni dyskowej

Zapewniają macierze EMC VNX. Dzięki zastosowaniu różnych rodzajów dysków oraz mechanizmów akceleracji Fast Cache czy AutoTiering, ilość jednoczesnych operacji odczytu / zapisu na sekundę (IOPS) sięga wartości 40 000.

High Availability (HA)

Hosty fizyczne pracują w klastrach wysokiej dostępności minimalizując możliwość wystąpienia nieprzewidzianych przestojów w pracy wirtualnych maszyn, a tym samym aplikacji i systemów zarządzania Twojej firmy. Dodatkowo mechanizm DRS dba o równomierne obciążenie serwerów fizycznych, dzięki czemu Twoje maszyny pracują w idealnych warunkach. Zawsze.

VMware

Globalny lider w dziedzinie infrastruktury chmur dla biznesu. Wykorzystywane rozwiązania korzystają z VMware vSphere — sprawdzonej, zaawansowanej platformy wirtualizacyjnej. Komercyjne narzędzie pozwala sięgnąć po niespotykaną w rozwiązaniach typu OpenSource stabilność, bezpieczeństwo oraz wydajność.

NSX

Platforma wirtualizacji sieci dedykowana do zastosowań w centrach danych. Wirtualizuje typowe funkcjonalności urządzeń sieciowych (firewall, switching, routing, load balancing). VMware NSX pracuje ponad fizyczną infrastrukturą sieciową, pozwala administratorom na zarządzanie sieciami z poziomu konsoli, bez dotykania kabli czy fizycznych urządzeń, a tym samym oszczędzać czas.

Veeam Backup&Replication

To profesjonalne i wydajne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych. Umożliwia szybkie, elastyczne oraz niezawodne odzyskiwanie zwirtualizowanych aplikacji i danych, łącząc funkcje kopii zapasowych i replikacji maszyn wirtualnych w kompleksowym produkcie przeznaczonym do środowisk VMware vSphere.

Bezpieczeństwo – o tym decydują trzy wskaźniki

CRA


Czas Reakcji na Awarię

CUA


Czas Usunięcia Awarii

RDU


Roczna Dostępność Usługi

Jeśli nie dotrzymamy warunków - płacimy za 3 zmienne (konkurencja płaci tylko za wyliczony czas awarii w miesiącu). Ponadto o bezpieczeństwie zarządzania środowiskiem i danymi świadczy certyfikat 27001

ISO 27001